Т.Турсуналиев атындагы медиамектеби
Маалыматты визуалдаштыруу
Сандарды кантип сүйлөтөбүз?
Мырзайым Жаныбек кызы
ушул бөлмөдөгү 10 адамдын алтоосундай эле визуалмын :)


Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз?
1
Маалыматты визуалдаштыруу деген эмне?
2
Визуалдаштыруудагы каталар
3
Онлайн сервистер
Инфографика – маалыматтарды, сандарды графикалык түрүндө берүү ыкмасы(визуалдаштыруу). Анын максаты кыска убакыттын ичинде чоң көлөмдөгү татаал информацияны бат кабыл алууга ыңгайлаштырып берүү.

Сандарды, объект же заттарды өз ара салыштырса болот. Инфографиканы ар тармакта - илимде, статистикада, бизнесте, билим берүүдө, албетте, журналистикада колдонушат.


Инфографика - маалымат таратуунун эң эффективдүү жолдорунун бири.
Маалыматты кантип кабыл алабыз?
11%
угуу
80%
көрүү
7%
башка
Инфографиканын түрлөрү
Статистикалык
Сандар, фактылар, графика, диаграмма
Динамикалык
Өсүү динамикасын көрсөтөт. Көбүнчө экономикалык жана социалдык көрсөткүчтөрдү визуалдаштыруу үчүн колдонулат.
Интерактивдүү
Колдонуучу менен өз ара аракеттенүүгө шарт түзөт же курсор менен басууда маалыматтарды чыгарат.
Эмнеден баштайбыз?

Месседж
Аудиорияга бир сүйлөм менен кайрылыңыз

Аудиория
  • Кесипкөй жаштар?
  • Үй кожойкелери?
  • Студенттер?
  • Экологдор?
Визуализацияны кантип бузуп алабыз?
Бул графика кандай окуяны чагылдырат?
Ар кандай стилдеги графикалык элементтер
-көлөмдүү,
-жалпак,
-айкалышпаган түстөр,
-моно жана түркүн түс3D диаграмманы качан колдонсо болот?

ЖООП: ЭЧ КАЧАН!!!

-бош мейкиндик (воздух)

-көп тексттен качыңыз

-көп сандан качыңыз

-алагды кылган визуалдык эффекттерден качыңыз
Эреже, эреже, эреже
ВИЗУАЛДАШТЫРУУДАГЫ ДАГЫ ҮЧ ЭРЕЖЕ
Түшүнүктүү
Чындык
Жагымдуу
Түшүнүктүү эквивалентин бериңиз
-176 миң бала жакшы тамак жебейт…
-4,5 млрд адам - визуалдар...

Окурманыңызды алдабаңыз!!!
-Эсеп башы - дайыма = 0!
-кумулятивдик маалыматтардан абайлаңыз!
-тегерек диаграммада үлүштөрдүн суммасы 100%
-динамикалык графикаларда кумулятивдик көрсөткүчтөр эмес, таза өсүш.

Онлайн сервистер:
1. https://infogram.com
2. https://www.canva.com
3. www.thinglink.com
4. www.playbuzz.com
5. tilda.cc
6.

Made on
Tilda